واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی

روابط عمومی و اطلاع رسانی:
این واحد علاوه بر نقش مهمی که در راستای معرفی اهداف و فعالیت های کمیته در فضای مجازی بر عهده دارد، تلاش می کند با استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت تکنولوژی در جهت آموزش پژوهش و پیشبرد طرح‌های تحقیقاتی ، بخشی از اهداف والای کمیته تحقیقات را تحقق بخشد.
 مهمترین فعالیت ها :

  1. پشتیبانی سایت کمیته تحقیقات و زیرسایت های مرتبط با آن
  2. اطلاع رسانی در مورد فعالیت های کمیته در فضای مجازی
  3. ساماندهی اعضا از طریق اختصاص شناسه پژوهشی و روزآمد نمودن سوابق فعالیت اعضا
  4. حفظ ارتباط مستمر و موثر با اعضا و افکارسنجی در مورد برنامه های اجرا شده توسط کمیته
  5. تهیه محتوای آموزشی الکترونیک و انتشار آن
  6. همکاری با سایر واحدها در جهت غیر حضوری کردن فرآیندهای  ثبت نام، ارائه طرح تحقیقاتی، پیشنهاد محتوای خبرنامه و مجله ی علمی و ...

کلید واژه ها: روابط عمومی اطلاع رسانی