واحد پژوهش

واحد پژوهش:
یکی از مهمترین رسالت های کمیته تحقیقات دانشجویی کمک به دانشجویان در مسیر پژوهش و حمایت و هدایت آن هاست. واحد پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی با این هدف شکل گرفته و سعی دارد از تمام ظرفیت های ممکن برای توسعه و تقویت مهارت های تحقیقاتی دانش جویان بهره برداری نماید.
مهمترین برنامه های واحد پژوهش :

  1. تشکیل گروه های مطالعاتی در حیطه های مورد علاقه دانشجویان
  2. ایجاد ارتباط موثر بین پژوهشگران حوزه های مختلف و تشویق طرح های تحقیقاتی بین رشته ای
  3. هماهنگی و تسهیل فرایند تصویب طرح های پژوهشی دانشجویی
  4. برگزاری همایش ها و سمینارهای دانشگاهی ، منطقه ای و یا ملی
  5. هماهنگی برنامه های مربوط به روز پژوهش ( research day   )

کلید واژه ها: پژوهش