سرپرست کمیته

آقای دکتر ادریس حسین زاده
استادیار مهندسی بهداشت محیط
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده علوم پزشکی ساوه

جهت مطالعه رزومه اینجا کلیک کنید. 

راه‌های تماس:

srcsavehums@gmail.com

 

 

 

کلید واژه ها: سرپرست ادریس حسین زاده