شورای مرکزی

شورا نام و نام خانوادگی استاد(مرتبه علمی) دانشجو (رشته تحصیلی)
شورای مرکزی ادریس حسین زاده استادیار مهندسی بهداشتی محیط  
زهرا شاهمرادی   کارشناسی بهداشت محیط
آنیتا گویا   کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
نیکو پورشفقی   کارشناسی اتاق عمل 
شقایق شفیقی   کارشناسی بهداشت محیط

کلید واژه ها: شورای پژوهشی