کارشناس کمیته

خانم فرزانه طالب حقیقی

کارشناس ارشد مطالعات آرشیوی

راه‌های تماس:

086-42343395 داخلی 117

ایمیل: 

ftalebhaghighi@gmail.com

src@savehums.ac.ir

جهت مطالعه رزومه اینجا کلیک کنید. 

 

 

کلید واژه ها: کارشناس