کارگاه‌های سال ۱۳۹۹

کارگاه‌های سال 1399 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی ساوه

ردیف عنوان مدرس تاریخ  گواهی
1 کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر احسان شمسی گوشکی 1399/09/30 گواهی شرکت کنندگان
2 روش جستجو در پایگاه اطلاعاتی PubMed  دکتر گلی ارجی  1399/11/30 گواهی شرکت کنندگان
3 ثبت اختراعات داخلی و خارجی دکتر موسوی 1399/12/12 گواهی شرکت کنندگان
4 آشنایی با ایده بازارها دکتر موسوی 1399/12/12 گواهی شرکت کنندگان

کارگاه‌های دوره دیپلم پژوهشی سطح 1

ردیف عنوان مدرس تاریخ گواهی
1 شیوه مطالعه مقاله علمی دکتر مختار مهدوی 1399/03/19 گواهی شرکت کنندگان
2 فرضیه سازی و تعریف مساله  دکتر محمود کریمی 1399/03/27 گواهی شرکت کنندگان
3 آشنایی با موتورهای جستجو (بانک های اطلاعاتی)  دکتر مجتبی ذکائی 1399/03/24 گواهی شرکت کنندگان
4 آشنایی با موتورهای جستجو (گوگل اسکولار) دکتر حسین آذرپیرا 1399/03/24 گواهی شرکت کنندگان
5 آشنائی با بسته نرم افزاری آفیس
 (Word, PowerPoint, Excel)
دکتر رضا نعمتی (اکسل)
خانم دکتر گلی ارجی (ورد)
آقای مرتضی همت (پاورپوینت)
1399/03/20

گواهی شرکت کنندگان

گواهی شرکت کنندگان

گواهی شرکت کنندگان

6 آشنایی با انواع مطالعات پژوهشی دکتر محمود کریمی 1399/03/27 گواهی شرکت کنندگان
7 طراحی نقشه مفهومی  دکتر مریم سعیدی 1399/03/31 گواهی شرکت کنندگان
8 ایده پردازی و خلاقیت دکتر ادریس حسین زاده 1399/03/20 گواهی شرکت کنندگان

 

کارگاه‌های دوره دیپلم پژوهشی سطح 2

ردیف عنوان مدرس تاریخ گواهی
1 اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دکتر مریم سعیدی 1399/11/14 گواهی شرکت کنندگان
2 تخمین حجم نمونه دکتر رضا نعمتی 1399/11/20 گواهی شرکت کنندگان
3 پروپوزال نویسی دکتر حسین آذرپیرا 1399/11/18 گواهی شرکت کنندگان
4 مرجع نگاری و نرم افزارهای مربوط دکتر گلی ارجی 1399/11/16 گواهی شرکت کنندگان
5 شیوه های گردآوری اطلاعات دکتر مجتبی ذکائی 1399/11/22 گواهی شرکت کنندگان
6 مطالعات مشاهده ای توصیفی دکتر مختار مهدوی 1399/11/09 گواهی شرکت کنندگان
7 مطالعات تجربی دکتر رضا نعمتی 1399/11/24 گواهی شرکت کنندگان
8 مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی دکتر علی احسان شهبازی 1399/11/28 گواهی شرکت کنندگان
9 آمار مقدماتی و آشنایی با نرم افزار SPSS دکتر نیره باغچقی 1399/11/26 گواهی شرکت کنندگان
گواهی کسانی که موفق به گذراندن تمامی کارگاه ها شده اند در اینجا آورده شده است.  کلیک نمایید. 

کلید واژه ها: کارگاه دیپلم پژوهشی