کارگاه‌های سال ۱۳۹۸

ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ مستندات
1 پروپوزال‌نویسی 1 دکتر مختار مهدوی 98/02/18 پوستر
2 پروپوزال‌نویسی 2 دکتر ادریس حسین زاده 98/02/25 پوستر
3 HSE دکتر محسن فلاحتی 98/02/25 پوستر و لیست
4 روش‌های جستجو دکتر بهرام آرمون 98/03/01 پوستر
5 جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی دکتر بهرام آرمون 98/09/06 پوستر
6 روش تحقیق 1 دکتر مجتبی ذکائی 98/09/20 پوستر و لیست
7 روش تحقیق 2 دکتر مجتبی ذکائی 98/09/27 پوستر و لیست
8 روش تحقیق3 دکتر ادریس حسین زاده 98/12/15 پوستر
9 روش تحقیق 4 دکتر ادریس حسین زاده 98/12/22 پوستر

 

کلید واژه ها: کارگاه