دیپلم پژوهشی

جهت مشاهده متن کامل کوریکولوم آموزشی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی کشور کلیک نمایید. 

لیست کارگاه‌های دوره‌های دیپلم پژوهشی

سطح سطح1 سطح2 سطح3
عناوین 1. تعریف مساله و فرضیه سازی 
2. ایده پردازی و خلاقیت 
3. طراحی نقشه مفهومی  
4. آشنائی با بسته نرم افزاری آفیس (Word, Powerpoint, Excel) 
5. آشنایی با انواع مطالعات پژوهشی 
6. آشنایی با موتورهای جستجو و بانک های اطلاعاتی
7. شیوه مطالعه مقاله علمی
1. اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی 
2. تخمین حجم نمونه 
3. پروپوزال نویسی 
4. مرجع نگاری و نرم افزارهای مربوط 
5. شیوه های گردآوری اطلاعات 
6. مطالعات مشاهده ای توصیفی  
7. مطالعات تحلیلی  
8. مطالعات تجربی 
9. مطالعات کارآزمایی  
10. مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی* 
11. آمار مقدماتی و آشنایی با نرم افزار SPSS
1. طراحی پرسشنامه* 
2. تجزیه و تحلیل آماری داده ها 
3. نگارش علمی مقاله اصیل  
4. انگلیسی کاربردی در نگارش مقالات علمی 
5.  اخلاق در نشر  
6. نحوه نگارش، ارسال و چاپ مقاله 
7. نحوه ارایه مقاله در کنگره ها 
8. مرور سیستماتیک 
9. نگارش سایر انواع مقالات* 
10. دانش مبتنی بر شواهد 

* شرکت در این کارگاه ها اختیاری است.

کلید واژه ها: آموزش کارگاه دیپلم پژوهشی