معرفی کمیته

تاریخچه کمیته تحقیقات دانشجویی ساوه
در سال 1393 به منظور گسترش روحیه پژوهش و تحقیق بین دانشجویان زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی ایجاد شد و مورخ 1/3/1395 طی شماره نامه 706/د/703 موفق به دریافت تاییدیه دبیرخانه کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی گردید. به منزله پیشبرد این هدف فعالیت کمیته با برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه تحقیقات و انجام طرح های پژوهشی و در نهایت مقاله نویسی آغاز شد . کمیته تحقیقات دانشجویی همچنین با حمایت مالی دانشجویان شرایط و امکانات لازم برای تحقیقات دانشجویی را فراهم می آورد.
از مزایای ورود به این حوزه :

  • آمادگی برای مهارت مقاله نویسی قبل از ورود به دوره ارشد
  • رزومه عالی برای ورود به محیط کار در آینده
  • امتیاز برای کنکور کارشناسی ارشد
  • ارتقا سطح فکری دانشجویان درباره مشکلات حوزه درمان
  • ایجاد راه حل های مناسب برای حل مشکل از طریق انجام طرح های پژوهشی

رسالت پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
بر اساس رسالت های پژوهشی دانشکده علوم پزشکی ساوه، کمیته تحقیقات دانشجویی در جهت ارتقاء سطح علمی پژوهشی دانشجویان بر اساس ضوابط مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نماید

چشم انداز
مابر آنیم تا از طریق پژوهش های کاربردی – بنیادی وقابلیت های موجود در راستای چشم انداز نقشه جامع علمی کشورموجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت ارتقا و حفظ سلامت بر پایه منابع انسانی و فناوری های نوین را فراهم آوریم و جز 5 دانشگاه برتر همتراز باشیم.

اهداف
1- آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک طرح پژوهشی و منابع مراجعه جهت تهیه طرح های تحقیقاتی
2- آموزش دانشجویان تا حد کسب توانایی در نگارش یک طرح پژوهشی و مقاله
3- آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک مقاله پژوهشی
4- فراهم نمودن زمینه مناسب جهت بهره گیری از دانشجویان در مشاوره طرح های پژوهشی یا به عنوان مجری یا همکار اصلی در طرح پژوهشی
5-ارتقاء نگرش مثبت به کار گروهی در فعالیت های علمی پژوهش دانشجویان
6- ارتقاء نگرش انتقادپذیری و انتقاد کردن (روحیه جستجوگر) در فعالیت های علمی پژوهشی دانشجویان
7- ارتقاء نگرش دانشجویان نسبت به ضروریات و اهمیت پژوهشی خصوصاً در نظام علوم پزشکی

ساختار فعلی کمیته: 
مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
سرپرست:
آقای دکتر ادریس حسین زاده (استادیار مهندسی بهداشتی محیط)

کارشناس ثابت کمیته: خانم فرزانه طالب حقیقی (کارشناس ارشد مطالعات آرشیوی)

دبیر: خانم زهرا شاهمرادی (دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط) 


 

کلید واژه ها: کمیته تحقیقات دانشجویی معرفی